Referater

Liste over referater:
[display-posts category_name=”referater”]

 

Referat af møde i Strib Lokaludvalg d. 30 november 2018

 

1. Skolespor status : Skolen har accepteret vores forslag til skolespor for elever.

Der mangler endnu et par underskrifter fra de involverede lodsejere, men der er givet mundligt tilsagn. De ældste klasser hjælper med at sætte afmærkninger op, penge hertil søges hos den landsdækkende organisation ” Skolespor”.

2. Status for madpakkehus i mosen : Vi mangler endnu et byggetilbud fra Produktionsskolen. Mette tager kontakt til et par tømrer for at få en pris på omklædningshuset på Dæmningen.

3. Strib Nordstand . Det forslag forvaltningen selv har lavet, har forvaltningen godkendt ! Det indbefatter bl.a. shelters, renovering af bålplads og opsætning af legeredskaber.

4. Vores forslag til trafiksikkerhedsforbedringer er indsendt, samt borgernes kommentarer hertil.

5. Med den nye persondatalov er det blevet svært at få et præcist overblik over hvor mange, der er flyttet til Strib siden maj måned, hvor vi sidst havde et møde. Men vi satser på et møde efter jul.

evt. Lars og Johannes tager til møde på skolen for at støtte op om evt. nye folk til at fortsætte Strib i Bevægelse, hvis nuværende ildsjæle alle holder op.

NYT MØDE : tirsdag d. 4 december kl. 19 Strib Bibliotek

Referent : Mette Buhl

Strib Lokaludvalg referat af møde d. 2 oktober 2018

 

1. Skolespor er nu lavet men mangler godkendelse fra skolen samt økonomi til opsætning af skilte etc. plus underskrifter fra de berørte lodsejere.

2. tilladelse til Madpakkehus i mosen har nu været offentligt passende tid til, at vi som næste træk kan finde pris på opførelse af huset, idet vi synes prisen vi har fået fra firmaet Aktiv Ude er for dyr. Johannes finder en tid til et møde med Julie Krarup der er leder af produktionsskolen, for at se om de kan opføre et billigere. Herefter kontakter Mette formanden for produktionsskolen som er direktør for Spar Nord, for at undersøge om fonden kan sponsorere huset, helt eller delvist.

3. Referat af opfølgende møde i kommunen d. 30/8 – efter dialogmødet. Emnet var en oversigt over hvilke mødesteder borgerne i kommunen kan benytte sig af. Johannes vil spørge skolen om vilkårene, når han alligevel skal tale om skolespor. I Strib ser vi ikke andre gratis muligheder ud over skole, bibliotek og plejecenter Rudbækshøj.

4. Der er afsat midler over 3 år til renovering af Strib Bibliotek herunder udnyttelse af loftsetagen.

5. referat af møde med kommunens datarådgiver, konklusion: Det er ikke muligt længere at få navne og adresser på nytilflyttere eksemplvis.

6. Skal vi igen lave et tilflyttermøde ? Det er blevet vanskeliggjort, men Lars vil spørge kommunens tilflytterkonsulent om antal af familier der er tilflyttet inden for det sidste halve år. Herefter vurderer vi om der er behov.

7. Vores bud på trafiksikkerhedsplan for Strib i prioriteret rækkefølge blev drøftet. Blev enige om også at engagere borgerne ved at spørge om ideer på facebooksiden Strib Perlen v. Lillebælt. Kopi af skema med prioritering vedhæftes næste referat.

8. Næste møde tirsdag d. 30 oktober

referent

Mette Buhl d. 6/10 – 2018