Strib Lokaludvalg

          Strib Lokaludvalg referat af møde d. 4 december 2018

Deltagere: Lars Kaatmann, Johannes Gregersen, Niels Egly, Dorte Danielsen, Mette Buhl.

1. Lars og Mette fortalte om status for madpakkehuset i mosen samt omklædningsrum for vinterbadere ved Dæmningen. Alle tilladelser er givet, men vi har fået en regning på 1200 kr. for byggetilladelse til huset ved Dæmningen, et lille træhus på 12,5 m2. Vi mener imidlertid ikke at det er nødvendigt med en byggetilladelse til så lille et ” ly ” jævnfør cirkulære om ” småhusbyggeri ” a 2017. Dette forhold er der gjort indsigelse imod til Regitze Tilma. Vi afventer svar.

Vi har også et ønske om at kommunen påtager sig ejerskab af de to træhuse, da Lokaludvalget ikke har et budget, der muliggør vedligeholdelse/ forsikring eksempelvis. Vi afventer også svar på dette, inden vi kan søge fondsmidler, hvilket haster, da der er deadlines.

2. Mette har på facebooksiden ” Strib perlen v. Lillebælt” fået mange positive meldinger fra folk der gerne vil være med i en vinterbadeklub, og sammenkalder hurtigt de der vil være med til en opstart. Niels vil sammen med dem, der melder sig, se på udformning af omklædningshuset samt hjemtage tilbud.

3. Mette deltog i møde om Strib Nordstrand og kommunens planlagte tiltag, herunder shelters og diverse bevægeredskaber, og påpegede etablering af faste bænke på skråningen ved trappen. Disse vil kunne bruges til den årlige opera på stranden, der således vil kunne flyttes til et mere afskærmet sted, om man ønsker det.

4. Johannes deltager i planlægning af dialogmøde d. 22/1, 2019.

5. Planlægning af borgermøde på Strib Skole helst primo februar:

Lars gjorde rede for sine tanker om at brede begrebet ” Strib i bevægelse” ud til at dække ikke kun skolen men hele Strib, idet skolen nu har fået opfyldt de fleste af deres ønsker, og ildsjælene bag projektet stopper. Vi satser på at mange foreninger vil melde sig til at have en stand, og også fortælle lidt om deres forening, og vi håber på velvilje fra skolen og elever til at hjælpe med diverse praktiske ting.

Opgaver blev fordelt mellem udvalgsmedlemmerne.

Næste møde d. 8 januar 2019.

Referent

Mette Buhl

 

 

Referat af møde i Strib Lokaludvalg d. 30 november 2018

 

 

 

1. Skolespor status : Skolen har accepteret vores forslag til skolespor for elever.

 

Der mangler endnu et par underskrifter fra de involverede lodsejere, men der er givet mundligt tilsagn. De ældste klasser hjælper med at sætte afmærkninger op, penge hertil søges hos den landsdækkende organisation ” Skolespor”.

 

2. Status for madpakkehus i mosen : Vi mangler endnu et byggetilbud fra Produktionsskolen. Mette tager kontakt til et par tømrer for at få en pris på omklædningshuset på Dæmningen.

 

3. Strib Nordstand . Det forslag forvaltningen selv har lavet, har forvaltningen godkendt ! Det indbefatter bl.a. shelters, renovering af bålplads og opsætning af legeredskaber.

 

4. Vores forslag til trafiksikkerhedsforbedringer er indsendt, samt borgernes kommentarer hertil.

 

5. Med den nye persondatalov er det blevet svært at få et præcist overblik over hvor mange, der er flyttet til Strib siden maj måned, hvor vi sidst havde et møde. Men vi satser på et møde efter jul.

 

evt. Lars og Johannes tager til møde på skolen for at støtte op om evt. nye folk til at fortsætte Strib i Bevægelse, hvis nuværende ildsjæle alle holder op.

 

NYT MØDE : tirsdag d. 4 december kl. 19 Strib Bibliotek

 

Referent : Mette Buhl

kaludvalg

2 thoughts on “Strib Lokaludvalg

 1. Christa

  Hej, jeg vil bare lige høre hvad status er på film omkring Strib. Jeg tegnede visning på side 1 her for knapt et år siden. Naturligvis har der været Corona. Men jeg syntes der mangler lidt information, til dem som har gjort det muligt at lave filmen. Og naturligvis havde jeg håbet på, at min forretning også var med i en eller anden form i optagelsen (nu da der jo ikke er mange forretninger i Strib). Lad mig lige høre lidt omkring projektet.
  Mvh. Christa, Crocca Brugskunst

  Svar
  1. Lars Kaatmann

   Hej Christa

   Vi har modtaget filmen den 23-06-2021 fra AD media den 23-06-2021.

   Vi har samme dag lagt filmen op på facebook siden Strib Perlen, Iflg AD Media har de sendt en kopi af filmen til alle annoncører.

   Mvh
   Lars Kaatmann

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *