Er du tilflytter i Strib og omegn?

Kære nye tilflyttere i Strib og omegn

Vi er rigtig glade for, at I har valgt at bosætte jer i vores skønne område.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et velkomstmøde, hvor vi vil fortælle om de mange aktiviteter og muligheder som findes i og omkring Strib. Vi byder også på en velkomstpakke, som vi glæder os til at overrække til hver en familie, som har valgt at flytte til vores dejlige by.

På mødet vil der også være mulighed for at hilse på kommunens bosætningskonsulent; Anne Marie Klausen, som vil være behjælpelig med praktiske spørgsmål.

Strib Fritids- og Aktivitetscenter har tilbudt at lægge lokaler til ligesom de sponsorerer kaffe, the og kage.

Der er mulighed for at forudbestille sandwich m/kylling til kr. 40,- og drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tid og sted:

Fredag den 27. oktober 2017, kl. 17.00 – 19.00

Strib Idræts- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, Strib

 

Tilmelding til: striblokaludvalg@gmail.com eller sms til 20 25 53 03
SU: 20. oktober 2017

Venligst oplys navn, adresse, tlf.-nr., e-mail adresse og antal deltagere og evt. bestilling af sandwich.

Vi glæder os meget til at se jer.

 

På vegne af Strib Lokaludvalg

Karin Riishede – Formand

TILFLYTTERMØDE

I forbindelse med tilflyttermøde torsdag 15 juni på Strib Havn

vil det være muligt at bese Stribådeklubs sejlbåde og evt. Få en sejltur i Lillebælt.

 

Er du tilflytter i Strib og omegn?

Kære nye tilflyttere i Strib og omegn

Vi er rigtig glade for, at I har valgt at bosætte jer i vores skønne område.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et velkomstmøde, hvor vi vil fortælle om de mange aktiviteter og muligheder som findes i og omkring Strib. Vi byder også på en velkomstpakke, som vi glæder os til at overrække til hver en familie, som har valgt at flytte til vores dejlige by.

På mødet vil der også være mulighed for at hilse på kommunens bosætningskonsulent; Anne Marie Klausen, som vil være behjælpelig med praktiske spørgsmål.

Strib Bådeklub har tilbudt at lægge lokaler til – vi tænder op i grillen og byder på en grillpølse, sponsoreret af SuperBrugsen i Strib og lidt smagsprøver fra Slagteren i Strib.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

 

Tid og sted:

Torsdag den 15. juni 2017, kl. 17.00 – 19.00

Strib Bådeklub, Strib Havn – Strandvejen 271, 5500 Middelfart

 

Tilmelding til striblokaludvalg@gmail.com eller sms til 20 25 53 03
SU: 12. juni 2017

Venligst oplys navn, adresse, tlf.-nr., e-mail adresse og antal deltagere.

Vi glæder os meget til at se jer.

 

På vegne af Strib Lokaludvalg

Karin Riishede – Formand

Invitation til foreningsmøde

Kære forening, frivillig og interessegruppe,

På det velbesøgte borgermøde i Strib, den 18. januar 2017 med temaet “Strib i bevægelse”, tilbød Strib Lokaludvalg fremadrettet at være tovholder på et årligt borgermøde i Strib i stil med det afholdte.

Men ved evalueringen af borgermødet, kom flere foreninger med en opfordring til kvartalsvise møder for de mange lokale foreninger og interessenter, hvor man lige “kunne stikke hovederne sammen”.

Strib Lokaludvalg inviterer derfor til det første foreningsmøde:

Onsdag den 17. maj 2017, kl. 19.00 på Strib Bibliotek

Formålet med mødet er at skabe interaktion mellem foreninger og interessenter.

Emner for aftenen:

 1. Præsentation af de fremmødte foreninger og interessenter samt deres projekter
 2. Netværk og samarbejde foreningerne imellem
 3. Aktiviteter – sammenhæng / overlap
  behov for samling / formidling af lokale aktiviteter?
 4. Lokalt sammenhold – hvordan lærer borgerne hinanden at kende?
  hvordan favner vi tilflytterne?
 5. Hvad kan Strib Lokaludvalg bidrage med?
 6. Idegenerering til lokale aktiviteter ved Naturens Dag, den 10. september 2017

Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er d. 9. maj 2017. Send en mail til: striblokaludvalg@gmail.com

Vi glæder os til at se jer.

Staurby Skov – det samlede forslag er nu offentliggjort

Staurby Skov - forslag

Kom til borgermøde 5. april kl. 18.30 til 20.30 og vær med til at lægge sidste hånd på oplægget.

Se “Forslag til udvikling af Staurby Skov” her

På borgermødet, der foregår på KulturØen, vil Staurby Skov Udvalget og Middelfart Kommune fortælle mere om planerne. Deltagerne har også mulighed for at kommentere på forslaget og fortælle, om der er ramt rigtigt. Mødet begynder kl. 18.30 – men kom gerne i god tid. Kl. 18 er kaffen klar, og du kan se planerne i stort format.

Af hensyn til netop kaffen skal du tilmelde dig borgermødet senest d. 4. april til Betinna.Gronkjaer-Petersen@middelfart.dk  eller på tlf. 8888 4872.

 

Årsmøde i Strib Lokaludvalg – onsdag den 29. marts 2017, kl. 19.00 på Strib Bibliotek

Alle borgere i Strib er meget velkommen!

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg til bestyrelsen:

  Karin Riishede, genopstiller

  Lars Kaatmann, genopstiller

  Arne Johansen, genopstiller ikke

  Kevin Jönsson, genopstiller ikke

  Valg af 2 suppleanter

  Valg af 2 revisorer, Kaj Jacobsen og Søren Nørgård-Sørensen genopstiller 

 6. Eventuelt

Røjle Mose 1

Læs artiklen fra Fyens Stiftstidende:

Strib: Et skridt nærmere nyt kogræsserlaug i mosen

Et lokalt mål om at få samlet borgere i Strib og omegn til at lave en forening, der tager sig af køerne, der græsser i Røjle Mose, bliver snart en realitet.

Der har igennem de senere år været kvæg på græs i Røjle Mose for at sikre, at den ikke gror til og dræber sjældne planter. Men det er vigtigt, at det er lokale folk, der har fat i halen på dyrene og styrer det, mener Strib Lokaludvalg.

Derfor er udvalget i fuld sving med at få stablet et officielt, men lokalt kogræsserlaug på benene, som skal overtage tilsynet med de køer, som en jysk landmand har til at græsse mosen i dag.

– Vi ser det som en oplagt mulighed for at skabe noget mere aktivitet lokalt. Så bliver der for eksempel basis for at tage den her daglige tur ned til mosen og se til køerne. Og derigennem bidrage til naturplejen af mosen, siger formanden for Strib Lokaludvalg, Karin Riishede, som præsenterede ideen på et borgermøde med titlen “Strib i bevægelse”, som fandt sted tilbage i januar.

Og kommunen, som ejer en stor del af mosen, er positivt stemt over for ideen, hvorfor den står klar med assistance, bekræfter natur- og miljøchef Hanne Laursen.

Forsøgt før

Men det er faktisk ikke første gang, at man har forsøgt at vedligeholde mosen med et kogræsserlaug bestående af lokale folk. Det gjorde man også tilbage i 00’erne, hvor daværende formand for den lokale afdeling i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Christiansen, sad som styrmand.

– Det var især grundejerne omkring mosen, der var med i det, men deres interesse for det slap op, siger han og påpeger, at lauget dengang for eksempel selv skulle sørge for, at det ikke groede til under den elektriske indhegning, hvor køerne åbenlyst ikke kunne komme til.

– Og det krævede nok bare mere, end mennesker under 50 år har tid til, fordi de har så meget andet om ørerne, tilføjer Lars Christiansen og påpeger blandt andet, at gennemsnitsalderen er 50+ i kogræsserlauget for Røjle Klint, som til sammenligning fortsætter år efter år.

Karin Riishede anerkender, at der altid er en vis usikkerhed forbundet med initiativer og foreninger bygget på frivillighed.

– Men der er så meget andet, hvor man kan sige: Det har vi forgæves prøvet før. Vi er så nogle stykker her, der siger, at det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Der er jo også kommet nye borgere til området siden, så tingene har forandret sig. Og der er interesse for det nu, og så gør vi det, siger lokaludvalgsformanden.

På et indledende møde, som fandt sted tidligere på måneden med interesserede stribonitter, besluttede man derfor også at gå skridtet videre og at indkalde til en stiftende generalforsamling for et nyt kogræsserlaug.

Et lettere samarbejde

Karin Riishede erkender dog, at der mere er stemning for at lave en lightudgave, hvilket vil sige, at man lægger op til at dele arbejdet med landmanden, der ejer køerne, så laugets medlemmer udelukkende skal tilse dyrene, mens forsikring, dyrlæge og kørsel fortsat vil være landmandens opgave.

– Alt efter hvor mange, der så tilslutter sig lauget, kunne der være tre eller måske fire køer, som bliver markeret til at være laugets dyr, uddyber hun.

Og det er en plan, som Lars Christiansen kan se mening i:

– Det gør alting nemmere, at landmanden er med ind over, fordi man så heller ikke hvert år skal til at disponere over, hvor mange dyr der skal købes og dernæst finde medlemmer til det, siger han.