Forfatterarkiv: Mette Mogensen

Årsmøde 2023

Strib Lokaludvalg afholder årsmøde: onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00-20.30 på Strib Bibliotek, 1. sal, Vestergade 16, Strib

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Årsberetning ved formanden – Johannes Gregersen
 3. Regnskab ved kasserer – Niels Christian Larsen
 4. Valg til bestyrelsen for 2 år
   Johannes Gregersen – modtager genvalg
   Dorthe Danielsen – modtager genvalg
 5. Valg to suppleanter for 1 år
   Chalotte Voss – modtager genvalg
   Anne Marie Rosager – modtager genvalg
 6. Valg af to revisorer og en suppleant
   Lars Madsen
 7. Eventuelt

Indkomne forslag, skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før
årsmødet

Med venlig hilsen

Johannes Gregersen
Formand Strib Lokaludvalg

Mail: johannes.gregersen@stribnet.dk og striblokaludvalg@gmail.com, Tlf. 21393275

Klimafolkemøde i Middelfart

Kom til Klimafolkemøde i Middelfart og hør om hvordan du sparer på energien og får grøn varme.

Lørdag d. 3. september kl. 10.00 – 13.30 sætter Middelfart Kommune fokus på energi og varme på Blå Scene. Kom og vær med. Det er gratis og der er ikke brug for tilmelding.

Se mere på www.klimafolkemoedet.dk/program

Der er også mange andre spændende arrangementer – både faglige og underholdning

Vi opdaterer lidt

Vi arbejder på at få opdateret hjemmesiden. Lige nu er det menupunkterne, der arbejdes med, så der kan være lidt huller og fejl. Skriv endelig, hvis der er noget, der er mærkeligt 🙂