Forfatterarkiv: Lars Kaatmann

Referat fra årsmøde den 2. september 2020

Referat af årsmøde i Strib Lokaludvalg d. 2 september 2020.

1. Valg af dirigent Johannes Gregersen

2. Valg af referent Mette Buhl

3. Årsberetning v. Lars Kaatmann blev godkendt.

4. Regnskab v. Niels Egly blev godkendt

5. Der var ingen indkomne forslag.

På valg Niels Egly og Dorthe Danielsen, begge ønskede at genopstille og blev valgt.

Der valgtes ingen suppleanter.

Søren Nørgård- Sørensen og Lars Madsen modtog genvalg som revisorer.

Til Revisorsuppleant valgtes Søren Jepsen.

Under evt. efterlystes toilet ved badehuset. Vi retter forespørgsel til kommunen, og beder også om at der opstilles en skraldespand ved madpakkehuset.

Årsberetningens punkt om fjernvarme gav anledning til spørgsmål, som Lars Kaatmann uddybede, så selv referenten kunne forstå det meste. Også den kommende lokalplan for Strib gav anledning til en givtig samtale.

Referent

Mette Buhl

 

Referat fra årsmøde den 2. september 2020

Referat af årsmøde i Strib Lokaludvalg d. 2 september 2020.

1. Valg af dirigent Johannes Gregersen

2. Valg af referent Mette Buhl

3. Årsberetning v. Lars Kaatmann blev godkendt.

4. Regnskab v. Niels Egly blev godkendt

5. Der var ingen indkomne forslag.

På valg Niels Egly og Dorthe Danielsen, begge ønskede at genopstille og blev valgt.

Der valgtes ingen suppleanter.

Søren Nørgård- Sørensen og Lars Madsen modtog genvalg som revisorer.

Til Revisorsuppleant valgtes Søren Jepsen.

Under evt. efterlystes toilet ved badehuset. Vi retter forespørgsel til kommunen, og beder også om at der opstilles en skraldespand ved madpakkehuset.

Årsberetningens punkt om fjernvarme gav anledning til spørgsmål, som Lars Kaatmann uddybede, så selv referenten kunne forstå det meste. Også den kommende lokalplan for Strib gav anledning til en givtig samtale.

Referent

Mette Buhl

 

Årsmøde den 2. september 2020, kl 18.30 – Strib skole

Årsmødet oprindelig planlagt til den 17. marts 2020 afholdes den 2. september 2020, kl 18.30 Strib skole.

Dagordenen er uændret se nedenfor:

Alle er velkommen til at deltage og vi håber på, at se rigtigt mange af byens borgere.
Dagsorden:
• Valg af dirigent og sekretær
• Årsberetning ved formanden
• Regnskab fremlæggelse
• Indkomne forslag
• På valg til lokaludvalget
o Niels Egly (genopstiller)
o Dorthe Danielsen (genopstiller)
• Valg af to suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Indkomne forslag skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før årsmødet.

Med venlig hilsen
Lars Kaatmann
Formand Strib lokaludvalg