Forfatterarkiv: Lars Kaatmann

Afholdelse årsmøde den 8. juni 2021 kl 19.00 – 20.30, Strib bibliotek

Strib Lokaludvalg afholder årsmøde, tirsdag den 8. juni 2021, kl. 19.00 – 20.30, Strib bibliotek, Vestergade 16, Strib.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent og sekretær
 • Årsberetning ved formanden
 • Regnskab fremlæggelse
 • Indkomne forslag
 • På valg til lokaludvalget
  • Lars Kaatmann (genopstiller)
  • Johannes Gregersen (genopstiller)
  • Mette Buhl (genopstiller)
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og revisor suppleant
 • Eventuelt

Indkomne forslag skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før årsmødet.
Husk gyldigt Coronapas

Lars Kaatmann
Formand
Strib Lokaludvalg
striblokaludvalg@gmail.com

Referat fra årsmøde den 2. september 2020

Referat af årsmøde i Strib Lokaludvalg d. 2 september 2020.

1. Valg af dirigent Johannes Gregersen

2. Valg af referent Mette Buhl

3. Årsberetning v. Lars Kaatmann blev godkendt.

4. Regnskab v. Niels Egly blev godkendt

5. Der var ingen indkomne forslag.

På valg Niels Egly og Dorthe Danielsen, begge ønskede at genopstille og blev valgt.

Der valgtes ingen suppleanter.

Søren Nørgård- Sørensen og Lars Madsen modtog genvalg som revisorer.

Til Revisorsuppleant valgtes Søren Jepsen.

Under evt. efterlystes toilet ved badehuset. Vi retter forespørgsel til kommunen, og beder også om at der opstilles en skraldespand ved madpakkehuset.

Årsberetningens punkt om fjernvarme gav anledning til spørgsmål, som Lars Kaatmann uddybede, så selv referenten kunne forstå det meste. Også den kommende lokalplan for Strib gav anledning til en givtig samtale.

Referent

Mette Buhl