Årsmøde i Strib Lokaludvalg – onsdag den 14. februar 2018, kl. 19.00 på Strib Bibliotek

Alle borgere i Strib er meget velkommen!

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg til bestyrelsen:

  Karin Riishede, genopstiller ikke

  Dorthe Thrane Jensen, genopstiller ikke

  Mette Buhl, genopstiller 

  Valg af 2 suppleanter

  Valg af 2 revisorer 

 6. Eventuelt