Årsmøde

Årsmøde Strib Lokaludvalg
Strib Lokaludvalg afholder årsmøde, tirsdag den 17. marts 2020, kl. 19.00 Rudbækshøj, Strib Landevej 58, 5500 Middelfart.
Alle er velkommen til at deltage og vi håber på, at se rigtigt mange af byens borgere.
Dagsorden:
• Valg af dirigent og sekretær
• Årsberetning ved formanden
• Regnskab fremlæggelse
• Indkomne forslag
• På valg til lokaludvalget
o Niels Egly (genopstiller)
o Dorthe Danielsen (genopstiller)
• Valg af to suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt
Indkomne forslag skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før årsmødet.

Med venlig hilsen
Lars Kaatmann
Formand Strib lokaludvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *