græssende ko

Stiftende generalforsamling 

 

Torsdag d. 2. marts kl 19.00 på Strib Bibliotek

 

 

 Foreløbig dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Godkendelse af dagsordenen

 

3. Stiftelse af foreningen: Røjle Mose Kogræsserlaug 

 

4. Valg af bestyrelse – herunder formand, næstformand, kasserer.

 

5. Valg af driftsløsning: Der indstilles til at vi vælger light-løsningen

 

6. evt.

 

Tak for i aften 

 

Punkter til dagsordenen skal være mig i hænde senest 20. februar.

Tilmelding  til arrangementet og punkter til dagsordenen sendes til mig på:

 

mail: Lindakristensen@hotmail.com 

 

mob: 51297189 (helst sms)

 

Del endelig denne indkaldelse med andre interesserede.

 

Mvh.

 

Linda Frølund Hansen