Indbydelse til infomøde for nye indbyggere i Strib og omegn

Kære nye tilflyttere til Strib og omegn

Strib Lokaludvalg er rigtig glade for, at I har valgt at bosætte jer i vores skønne område.

Strib Lokaludvalg vil derfor gerne invitere familier med børn til et velkomstmøde, hvor Strib Lokaludvalg sammen med foreninger viser og fortæller om de mange aktiviteter og muligheder, som findes i og omkring Strib. 

Vi byder også på en velkomstpakke, som vi glæder os til at overrække til hver en familie, som har valgt at flytte til vores dejlige by.

Naturvejleder Annette Weiss, der bor i Strib, fortæller og svarer på spørgsmål om Lillebælt og fisker krabber med børnene.

Foreninger på Strib Havn fortæller om havneområdets aktiviteter og muligheder. Strib Havn stiller klubhuset til rådighed til mødet.

Strib Lokaludvalg sponsorerer kaffe, the og kage, der er mulighed for at købe drikkevarer rimelige priser. 

Tid og sted: onsdag den 10. maj 2023 kl. 1630 til 1800

 Strib Havn, Strandvejen 271, Strib

Tilmelding til: striblokaludvalg@gmail.com, eller johannes.gregersen@stribnet.dk, eller sms til 21393275.
SU: senest lørdag 6. maj 2023 – Venligst oplys dit navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og antal deltagere.

Vi glæder os meget til at se jer.

Et lignende arrangement for tilflyttere planlægges i forbindelse med Gademarked i Strib lørdag den 19. august 2023 kl. 1030 til 1230 i Strib Bibliotek og Lokalhistoriske Arkiv.

På vegne af Strib Lokaludvalg

Johannes Gregersen – Formand

Tlf. 21393275

Årsmøde 2023

Strib Lokaludvalg afholder årsmøde: onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00-20.30 på Strib Bibliotek, 1. sal, Vestergade 16, Strib

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Årsberetning ved formanden – Johannes Gregersen
 3. Regnskab ved kasserer – Niels Christian Larsen
 4. Valg til bestyrelsen for 2 år
   Johannes Gregersen – modtager genvalg
   Dorthe Danielsen – modtager genvalg
 5. Valg to suppleanter for 1 år
   Chalotte Voss – modtager genvalg
   Anne Marie Rosager – modtager genvalg
 6. Valg af to revisorer og en suppleant
   Lars Madsen
 7. Eventuelt

Indkomne forslag, skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før
årsmødet

Med venlig hilsen

Johannes Gregersen
Formand Strib Lokaludvalg

Mail: johannes.gregersen@stribnet.dk og striblokaludvalg@gmail.com, Tlf. 21393275

Klimafolkemøde i Middelfart

Kom til Klimafolkemøde i Middelfart og hør om hvordan du sparer på energien og får grøn varme.

Lørdag d. 3. september kl. 10.00 – 13.30 sætter Middelfart Kommune fokus på energi og varme på Blå Scene. Kom og vær med. Det er gratis og der er ikke brug for tilmelding.

Se mere på www.klimafolkemoedet.dk/program

Der er også mange andre spændende arrangementer – både faglige og underholdning

Vi opdaterer lidt

Vi arbejder på at få opdateret hjemmesiden. Lige nu er det menupunkterne, der arbejdes med, så der kan være lidt huller og fejl. Skriv endelig, hvis der er noget, der er mærkeligt 🙂